Condemnatory Tertian - What Do I Do

Vilka bokstäver har jag?

När jag funderar över snälla människor då kommer jag alltid att tänka på min svåger. Han är verkligen en sån där människa som bara utstrålar snällhet. Han är lite rörig ibland och det beror på att han har några bokstäver, det vill säga adhd, add och andra kombinationer som man kan ha. Jag vet inte exakt vad han har men jag vet att vad det än är så är han en av de snällaste och mysiga människor jag vet. Fram för mera bokstäver, vi har nog några allihop! Huvudsaken är att man är en vänlig människa och det kan alla vara.